I
zhōng
(1) (形声。 从心, 中声。 本义: 忠诚无私, 尽心竭力)
(2) 同本义 [devoted; honest; loyal]

不可谓忠。 --《墨子·公输》

忠之属也。 (忠, 尽力做好本分的事。 )--《左传·庄公十年》

为忠善者。 --诸葛亮《出师表》

(3)

志虑忠纯。

君子以为忠。 --宋·司马光《训俭示康》

尽心于人曰忠, 不欺于己曰信。 --宋·司马光《四言铭系述》

(4) 又如: 忠贞廉士(忠诚坚贞廉洁的人); 忠孝带(清代官员系的一种短而阔的带子, 用于保驾或皇帝赐死时自尽); 忠敬(忠诚恭敬)
(5) 忠厚 [honest and tolerant]

交不忠兮怨长。 --《楚辞·九歌·湘君》

(6) 又如: 忠嘉(忠厚善良); 忠笃(忠厚笃实)
II
zhōng
(1) 尽忠。 特指事上忠诚 [give allegiance to]

忠陛下之职分。 --诸葛亮《出师表》

(2)

忠而被谤。

(3)

求忠以自为。

忠孝如古人某。 --清·周容《芋老人传》

(4) 又如: 忠功(尽忠建功); 忠效(尽忠效力); 忠益(尽忠报效的益处); 忠孝(忠于君国, 孝于父母); 忠略(忠于君国的谋略); 忠情(忠于君国的感情)
III
zhōng
(1) 忠臣 [official loyal to his sovereign]

莫不欲求忠以自为。 --《屈原列传》

(2) 通""。 中间, 适中[center]

忠人之和。 --《管子·禁藏》

则有仇讐之忠。 --《韩非子·五蠹》。 高亨云: "忠, 借为中。 "

(3)

Advanced Chinese dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — zhōng ㄓㄨㄥ 〔《廣韻》陟弓切, 平東, 知。 〕 1.忠誠無私;盡心竭力。 《左傳‧成公九年》: “無私, 忠也。” 《國語‧周語下》: “言忠必及意, 言信必及身。” 韋昭 注: “出自心意為忠。” 三國 魏 嵇康 《釋私論》: “讒言似信, 不可謂有誠;激盜似忠, 不可謂無私, 此類是而非是也。” 宋 司馬光 《四言銘系述》: “盡心於人曰忠, 不欺於己曰信。” 2.特指事上忠誠。 《書‧伊訓》: “居上克明, 為下克忠。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: zhong 解释: 1. 尽心诚意待人处事的美德。 如: “尽忠职守”、 “效忠”。 左传·僖公九年: “公家之利, 知无不为, 忠也。 ” 2. 姓。 如汉代有忠谭。 尽心做事。 如: “忠君爱国”。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zhong 1. 盡心誠意待人處事的美德。 如: “盡忠職守”﹑“效忠”。 左傳·僖公九年: “公家之利, 知無不為, 忠也。” 2. 姓。 如漢代有忠譚。 盡心做事。 如: “忠君愛國”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【충】 충성하다; 충성; 정성스럽다; 정성; 공변되다; 공평 中 (가운데중) + 心 (마음심) 心부 4획 (총8획) [1] faithful; loyalty; patriotic; constant; sincerity [2] devoted; honest (advice, etc.) 文行忠信 (문행충신) 공자가 사람을 교육하는 데 근본으로 삼은 네 곱 덕. 不忠不孝 (불충불효) 나라에 충성되지 못하고 부모에게 효도하지 못함. 事君以忠 (사군이충) …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — Zhong Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Zhōng peut faire référence à : Zhōng (盅), un type de tasse chinoise apparentée au gaiwan ; le xian de Zhōng (忠县), une subdivision… …   Wikipédia en Français

 • — zhōng (1) ㄓㄨㄥˉ (2) 诚心尽力: ~心。 ~诚。 ~实。 ~告。 ~于。 ~魂。 ~义。 ~贞。 效~。 赤胆~心。 ~言逆耳。 (3) 郑码: JIWZ, U: 5FE0, GBK: D6D2 (4) 笔画数: 8, 部首: 心, 笔顺编号: 25124544 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 충 충성 8 strokes 가운데중+마음심 …   Korean dictionary

 • — <恩>  嗯  摁  蒽  慁  悤  璁  憁  傯  聰  牕  摠  骢  驄  總  蔥  窻  恖  忑  慙  悊  怎  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 忠謀 — (忠謀, 忠谋) 忠誠的謀劃。 《荀子‧致士》: “忠言、忠說、忠事、忠謀、忠譽、忠愬, 莫不明通。” 晉 潘岳 《夏侯常侍誄》: “讜言忠謀, 世祖是嘉, 將僕儲皇, 奉轡承華。” 明 郎瑛 《七修類稿‧義理一‧羲之子昂》: “嘗見 趙子昂 論 至元 鈔法與說 徹里 論 桑哥 罪惡, 亦深中事宜, 而忠謀不淺。” 《再生緣》第二一回: “要賢卿, 竭盡忠謀辦事端。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 忠谋 — (忠謀, 忠谋) 忠誠的謀劃。 《荀子‧致士》: “忠言、忠說、忠事、忠謀、忠譽、忠愬, 莫不明通。” 晉 潘岳 《夏侯常侍誄》: “讜言忠謀, 世祖是嘉, 將僕儲皇, 奉轡承華。” 明 郎瑛 《七修類稿‧義理一‧羲之子昂》: “嘗見 趙子昂 論 至元 鈔法與說 徹里 論 桑哥 罪惡, 亦深中事宜, 而忠謀不淺。” 《再生緣》第二一回: “要賢卿, 竭盡忠謀辦事端。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.